Jouw persoonlijke uitdaging verdient een persoonlijke en unieke aanpak

Door ervaringen uit het verleden en/of geërfde overtuigingen handel je niet altijd op de manier die voor jou het meest wenselijk is. Met het verstrijken van de tijd heb je geen idee wat de oorsprong is van jouw gedrag en blijf je doen wat je deed. Zelfs als het niet meer werkt of vastloopt. Vastlopen is eigenlijk een wake-up call.

Maar wat is dan de volgende stap?
Naar jezelf kijken, onderzoeken wat jouw aandeel is als je tegen iets aanloopt of ervaart en daar verantwoordelijkheid voor nemen! Je leert jezelf en je patronen kennen. Kennis en inzicht in jezelf geeft bewustwording. Bewustwording is het begin van verandering. Ik begeleid jou hier graag bij.

Hoe dan?
Ik stel (veel) vragen die erop gericht zijn jou op een andere manier te helpen denken, te reflecteren. Ik houd je een spiegel voor door te vertellen wat ik hoor, welke patronen aanwezig zijn en welke tegenstrijdigheden mij opvallen. Hierbij kijken we samen naar jouw uitdaging(en) en hoe je kunt komen waar je wilt staan. Dit doe ik met een oprechte, directe en confronterende aanpak die doorspekt is met humor.

Door binnen het kader van respect en waardering voor jou als mens jouw zwakke punten uit te vergroten en te spiegelen, ga ik in op zaken die jij wilt vermijden. Ik zet je aan tot effectief gedrag. Op deze manier wordt jouw zelfvertrouwen en bewustzijn vergroot zodat er mogelijkheden ontstaan om je doelen te realiseren. Het begin van proactief acteren is begonnen, je kan het heft in eigen handen nemen.

Ik werk niet met ‘klanten’, ik werk met mensen. En omdat ieder mens uniek is, ontwerp ik voor ieder individu een aanpak op maat. Dus ook voor jou.

Wat zeggen anderen?

Uitdagend, stimulerend, waardevol en vooral zinvol!

Conchi heeft voor mij een prettige directe aanpak die stemt en dwingt tot nadenken. De handvaten die ik kreeg aangereikt, ga ik toepassen in de praktijk.

BP, Rotterdam

I’m in control again!

Conchi spiegelt, vraagt door en velt geen enkel oordeel. Er was meteen een klik, erg belangrijk. Vanwege deze aanpak handel ik wezenlijk anders in bepaalde situaties of denk ik er anders over na. Ik ben dieper tot mezelf gaan doordringen,  voelen en gaan ervaren wat of wie mij wel of niet beweegt.

MK, Rotterdam