Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van CFR. Coaching, hierna ook: “CFR.“. In deze privacyverklaring informeer ik je over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Ik houd mij hierbij aan de regels conform de AVG.

Heb je een vraag of een klacht? Kijk voor mijn contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie bevatten over een persoon of die met een persoon in verband kunnen worden gebracht. Je kunt hierbij denken aan je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum etc.

Van wie verwerk ik persoonsgegevens
Ik verzamel de persoonsgegevens van klanten/opdrachtgevers en personen en/of bedrijven die op een of andere wijze interesse hebben getoond in CFR.

Hoe kom ik aan jouw gegevens
Wanneer jij telefonisch, per e-mail of via het online contact formulier contact met mij opneemt.

Waarvoor verzamel ik jouw gegevens?
Ik verzamel en verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Identificatie en het aanspreken met de juiste titel
 • Communicatie met mijn klanten
 • Het voeren van mijn administratie
 • Verwerken van betalingen, voor de facturatie en het bijhouden van mijn (financiële) administratie
 • Tonen van reviews ( initialen en woonplaats )

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?
Ja, sommige gegevens vraag ik je verplicht op te geven. Ik heb deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en de opdracht uit te kunnen voeren. Ook heb ik de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Aan wie geef ik jouw gegevens door?
Ik gebruik jouw gegevens in principe alleen voor mezelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

 • Accountant / boekhouder
  De gegevens die op jouw factuur staan moet ik doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
 • Overheidsinstanties.
  Als ik daar wettelijk toe verplicht wordt, moet ik jouw gegevens doorgeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ik ze verzamel, ontvang en/of gebruik.In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Cookies
Om de website optimaal te laten functioneren en te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen, maar hierdoor kan deze website minder goed functioneren.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
Je hebt op grond van de wet AVG in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens.
 • Om incorrecte gegevens te laten corrigeren of onvolledige informatie compleet te maken.
 • In bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen of beperken.
 • In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens.
 • Om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens.
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder, in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met mij opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als je vragen of klachten hebt?”

Het kan zijn dat ik in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zal ik toelichten waarom ik het verzoek weiger. Het kan zijn dat ik geen overeenkomst meer met jou hebt of als ik bepaalde gegevens niet van je heb, dit zal ik dan ook toelichten.

Wat als je vragen of klachten hebt?
Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:

CFR. Coaching
Alouette erf 33 | 2907 BA  Capelle ad IJssel
06-22297117
conchi@cfrcoaching.nl